Zajęcia terapeutyczne -trening umiejętności społęcznych

Akademia Edukacyjna

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Cele terapii umiejętności społecznych mogą być różnorodne, w zależności od indywidualnych potrzeb i trudności pacjenta. Oto kilka ogólnych celów terapii umiejętności społecznych:

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

Terapia może skupiać się na rozwijaniu umiejętności słuchania, wyrażania siebie, zadawania pytań, inicjowania i utrzymywania rozmów, czy jasnego wyrażania swoich potrzeb i uczuć.

Rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych

Terapia może pomagać w rozwijaniu umiejętności nawiązywania kontaktów, budowania zaufania, okazywania zainteresowania innymi ludźmi, czy radzenia sobie z konfliktami w relacjach społecznych.

Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów społecznych

Terapia może uczyć technik rozwiązywania problemów społecznych, takich jak negocjowanie, kompromis, czy radzenie sobie z trudnymi sytuacjami społecznymi.

Rozwijanie umiejętności zarządzania emocjami w kontaktach społecznych

Terapia może pomagać w rozwijaniu umiejętności rozpoznawania i kontrolowania swoich emocji w sytuacjach społecznych, takich jak radzenie sobie z reakcjami emocjonalnymi, kontrolowanie gniewu, czy radzenie sobie z odrzuceniem.

Rozwijanie umiejętności budowania zdrowego obrazu siebie

Terapia może wspierać rozwijanie pozytywnego poczucia własnej wartości, budowanie zdrowego obrazu siebie, wzmocnienie pewności siebie i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z krytyką i ocenami innych.

Uczenie się umiejętności społecznych w konkretnych kontekstach, takich jak praca, szkoła, rodzina, czy życie społeczne

Terapia może koncentrować się na rozwijaniu umiejętności społecznych w konkretnych kontekstach, w których pacjent ma trudności, takich jak miejsce pracy, szkoła, rodzina lub życie społeczne

Uczenie się umiejętności rozpoznawania i reagowania na sytuacje społeczne

Terapia może uczyć pacjenta rozpoznawania i reagowania na różnorodne sytuacje społeczne, takie jak sytuacje konfliktowe, interakcje z nowymi osobami, czy radzenie sobie z trudnościami społecznymi.

Kształtowanie tych umiejętności pozwala dzieciom na swobodne rozwijanie się, radzenie sobie w sytuacjach szkolnych i domowych, adekwatną ocenę siebie, nawiązywanie relacji z rówieśnikami i współpracę w grupie oraz większą aktywność i twórczą pracę na lekcjach.

Zajęcia skierowane są do dzieci:

w spektrum autyzmu

z zespołem Aspergera

przejawiających trudności z adaptacją do nowych sytuacji

z ADHD

przejawiających zachowania agresywne

nieśmiałych

mających trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi

zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Uczestnicy pracują w grupach liczących od 6 do 8 osób. Podział na grupy odbywa się ze względu na wiek oraz rodzaj rozpoznanych trudności. Zajęcia trwają 60 min. Prowadzone są w oparciu o różnorodne metody kształtujące umiejętności społeczne, m.in. trening umiejętności społecznych Goldsteina, dramę, ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie, reagowanie na emocje innych osób, dialog. Poza zadaniami na terapii, uczniowie dostają zadania domowe mające na celu utrwalenie ćwiczonych umiejętności.

AKADEMIA EDUKACYJNA
41 3

  Cennik

  Starter

  320 /Miesiąc
  • 45-60 min
  • małe grupy 4-6os.
  • grupy klasyfikowane względem wieku i potrzeb

  Słuchacz

  936 /Trzy miesiące
  • 45-60 min
  • małe grupy 4-6os.
  • grupy klasyfikowane względem wieku i potrzeb

  Mówca

  1824 /Pół roku
  • 45-60 min
  • małe grupy 4-6os.
  • grupy klasyfikowane względem wieku i potrzeb

  Chcesz wiedzieć więcej?

  Zapraszamy do kontaktu!