Zajęcia terapeutyczne -TERAPIA ZAJĘCIOWA

Akademia Edukacyjna

TERAPIA ZAJĘCIOWA

Terapia zajęciowa to dziedzina terapii, której celem jest pomoc ludziom w przezwyciężeniu problemów z codziennymi czynnościami, takimi jak na przykład jedzenie, ubieranie się czy utrzymywanie higieny.

Oto niektóre z najważniejszych korzyści z terapii zajęciowej:

Poprawa umiejętności funkcjonalnych:

Zajęcia terapeutyczne mogą służyć poprawie umiejętności pisania, jedzenia, mycia się, ubierania się, o i wielu innych czynności, które są ważne dla samodzielności i niezależności.

Poprawa zdolności poznawczych:

Podczas zajęć terapeutycznych, rozwijane są umiejętności poznawcze, takie jak uwaga, koncentracja, pamięć, myślenie przestrzenne, myślenie analityczne i planowanie.

Redukcja stresu i lęku:

Terapia zajęciowa może pomóc w redukcji poziomu stresu i lęku poprzez stosowanie technik relaksacyjnych, oddechowych i innych technik radzenia sobie ze stresem.

Poprawa samooceny i poczucia własnej wartości:

Powyższe efekty mogą być osiągane poprzez wzmocnienie umiejętności uczestnika i umożliwienie realizacji celów, co może zwiększyć motywację do osiągania sukcesów.

Integracja społeczna:

Terapia motywuje uczestników do zaangażowania w aktywności społeczne, takie jak zabawy, zajęcia grupowe i inne aktywności, które umożliwiają nawiązywanie relacji z innymi ludźmi.

Poprawa jakości życia:

Zajęcia terapeutyczne mogą pomóc w poprawie jakości życia poprzez poprawę funkcjonowania codziennego, integrację społeczną, redukcję stresu i lęku oraz zwiększenie samooceny i poczucia własnej wartości.

Etapy TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warto zaznaczyć, że etapy terapii zajęciowej mogą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb i celów pacjenta oraz od specyfiki zaburzenia lub niepełnosprawności, z którym uczestnik się boryka.

Zajęcia skierowane są do dzieci:

z problemami emocjonalnymi i społecznymi, takimi jak zaburzenia lękowe, depresja, problemy z zachowaniem i inne

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

z chorobami neurologicznymi

z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji

z zaburzeniami poznawczymi, takie jak zaburzenia uwagi, pamięci i innymi

z problemami z nauką, takimi jak trudności w uczeniu się czy dysleksji

z zaburzeniami ruchowymi, takimi jak porażenie mózgowe, zespół Downa i innymi

W ramach terapii zajęciowej terapeuci wykorzystują różne narzędzia i techniki, takie jak ćwiczenia fizyczne, gry i zabawy, sztuka i rzemiosło, a także różnego rodzaju zadania i aktywności, które mają na celu rozwijanie umiejętności, poprawę koordynacji ruchowej, koncentracji uwagi, a także zwiększenie samodzielności i niezależności.

AKADEMIA EDUKACYJNA

  Cennik

  Zajęcia indywidualne

  600 / 4 spotkania
  • 45 minut

  Zajęcia grupowe

  280 /4 spotkania
  • 45 minut
  • małe grupy 4-6os.

  Chcesz wiedzieć więcej?

  Zapraszamy do kontaktu!

  Jeśli chcesz abyśmy dopasowali ofertę dla Ciebie lub masz pytanie to napisz do nas: