Polityka Prywatności | Akademia Edukacyjna

Zarządzaj swoimi Danymi

[ultimate_gdpr_myaccount]

Strony internetowe www.akademiaedukacyjna.com.pl, www.consulting-opole.pl oraz www.coach-opole.pl, www.robotyka-ar.pl (dalej zwane „Strona internetowa”) są przedmiotem poniższych warunków użytkowania, które obowiązują pomiędzy użytkownikiem a firmą Consulting Group,  jako administratorem strony internetowej w chwili jej użytkowania.

Informacje dotyczące użytkowania:

Strona internetowa Akademia Edukacyjna jest wykonana i obsługiwana z dbałością o niezawodność i stałą dostępność. Nie przejmujemy jednak odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność zamieszczonych na niej danych.

Korzystanie z Internetu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Consulting Group nie odpowiada za technicznie uwarunkowaną awarię Internetu lub brak dostępu użytkownika do Internetu. Nie przejmujemy odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność oferowanych na niniejszej Stronie internetowej usług, za stałą możliwość uzyskania żądanych połączeń, dostępność zapisanych oraz przetwarzanie przesłanych danych.

Jesteśmy uprawnieni do zmiany zawartości przedmiotowej strony internetowej, w dowolnym momencie, bez uprzedniego informowania o nadchodzącej zmianie. W przypadku gdy informacje przedstawione na przedmiotowej Stronie internetowej nie są aktualne, nie ponosimy za to odpowiedzialności. Nie odpowiadamy również za treść ani zawartość przekazywanych danych, które są dostępne za naszym pośrednictwem.

Consulting Group nie ponosi także odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe wskutek posługiwania się znajdującymi się na Stronie internetowej informacjami.

Korzystając z niniejszej Strony internetowej, Użytkownik uznaje obowiązujących na niej ogólnych warunków użytkowania. W przeciwnym razie, prosimy o zaprzestanie przeglądania Strony internetowej i niekorzystanie z niej. W przypadku gdy ogólne warunki handlowe Użytkownika są sprzeczne z warunkami przedstawionymi na niniejszej Stronie internetowej, uznaje się, iż warunki handlowe nie obowiązują, a Consluting Group kwestionuje ich stosowanie.

Consulting Group upoważnia Użytkownika do przeglądania przedmiotowej Strony internetowej i do pobierania jej fragmentów pod warunkiem, iż nie zostaną naruszone warunki użytkowania Strony internetowej oraz prawa firmy Consulting Group, w tym w szczególności prawa autorskie do przedmiotowej Strony internetowej. Użytkownik nie jest upoważniony do przetwarzania niniejszej Strony internetowej w całości lub w części, niezależnie od tego, czy ma to miejsce online czy offline czyli po pobraniu danych, jak również do przekazywania osobom trzecim lub udzielania im praw dotyczących Strony internetowej Akademii Edukacyjnej lub jej fragmentów. Każde nadużycie korzystania z niniejszej Strony internetowej może stanowić naruszenie ustawy o prawach autorskich, ustawy o ochronie znaków towarowych i ustawy o ochronie wzorów przemysłowych, ustawy o ochronie konkurencji lub innych ustaw. W przypadku przedmiotowego naruszenia Consulting Group jest uprawnione do zakazania Użytkownikowi dalszego korzystania ze Strony internetowej, do konfiskaty i zniszczenia danych i informacji pochodzących z niniejszej Strony internetowej, oraz dochodzenia odszkodowania za spowodowane powyższym szkody.

Każde przetwarzanie danych i informacji pochodzących z przedmiotowej Strony internetowej, w całości lub w części, w szczególności z tekstów, fragmentów tekstów, materiałów graficznych lub filmów, i inne zaniedbania podlegają wyłącznie prawu polskiemu. W przypadku gdy Użytkownik nie jest konsumentem, w znaczeniu Ustawy o ochronie konsumentów, i nie podlega zapisom Ustawy o ochronie konsumentów, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z korzystaniem z przedmiotowej Strony internetowej jest sąd rzeczowo właściwy dla naszej siedziby.

Consulting Group zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji niniejszych warunków użytkowania i do ich technicznej i prawnej aktualizacji. W przypadku nieskuteczności poszczególnych regulacji niniejszego porozumienia dotyczącego warunków korzystania skuteczność pozostałych regulacji pozostaje nienaruszona. Nieskuteczną regulację zastępuje wówczas takie postanowienie, które jak najbardziej odpowiada ekonomicznemu sensowi i celowi nieskutecznej regulacji. Podobna regulacja obowiązuje w przypadku zaistnienia luki w niniejszych warunkach użytkowania.

Korzystanie z przedmiotowej Strony internetowej nie zobowiązuje Użytkownika do podawana żadnych danych osobowych. Celem statystycznej analizy rejestrowane są jedynie informacje dotyczące dostawcy usług internetowych Użytkownika oraz odwiedzone przez niego strony internetowe. Jako Użytkownik Internetu pozostajesz anonimowy dla Consulting Group.

W przypadku, gdy któraś funkcja Strony internetowej, jak np. formularz kontaktowy, wymaga podania osobistych danych lub danych firmowych (np. adresy e-mail, nazwiska, adresy), to skorzystanie z tej funkcji oraz ujawnianie tych danych ze strony Użytkownika odbywa się na zasadzie dobrowolności. Także w tych przypadkach dane Użytkownika zostają potraktowane poufnie, nie są i nie będą przekazane podmiotom trzecim.

Wszystkie dane osobowe Użytkowników są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane jedynie w określonym na Stronie internetowej oraz w niniejszej Polityce prywatności celu, w ramach obowiązujących przepisów. W celu uzyskania informacji lub złożenia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania danych, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@akademiaedukacyjna.com.pl.

Niniejsza Strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, stanowiący narzędzie firmy Google Inc. („Google”), służący do analizy statystyk stron internetowych. Google Analytics używa tzw. „cookies”, plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkowników stron internetowych, umożliwiające analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje uzyskane za pomocą cookies dotyczące korzystania z przedmiotowej strony internetowej (w tym adresu IP Użytkownika) są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje celem analizowania sposobu korzystania przez Użytkownika Strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności na Stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz celem tworzenia dalszych usług powiązanych z korzystaniem ze Strony internetowej i Internetu. Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie i o ile podmioty trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie dokonuje powiązania adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google. Użytkownik może zabezpieczyć się przed zainstalowaniem cookies poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki internetowej. W takim przypadku może dojść do ograniczenia niektórych funkcji przedmiotowej Strony internetowej. Poprzez korzystanie z niniejszej Strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google danych o sposobie korzystania przez Użytkownika z niniejszej Strony internetowej w opisany powyżej sposób i określonym powyżej celu.

Strona internetowa Akademia Edukacyjna używa Google Analytics oraz cookies wyłącznie, aby optymalizować ofertę firmy oraz wygląd Strony internetowej tak, by spełnić oczekiwania jej Użytkowników.

Pliki cookies pomaga Consulting Group:
– Stale rozwijać i ulepszać Stronę internetową dla spełnienia oczekiwań jej Użytkowników
– Dopasowywać ofertę i usługi do preferencji Użytkownika
– Zwiększać szybkość i bezpieczeństwo Strony internetowej.

Consulting Group nie używa cookies do:
– przekazywania lub sprzedaży identyfikowalnych danych osobowych osobom trzecim
– płacenia prowizji sprzedażowych
– gromadzenia identyfikowalnych danych osobowych (bez wyrażonej zgody Użytkownika)
– gromadzenia danych wrażliwych (bez wyrażonej zgody Użytkownika)

Użytkownik, który decyduje się na przeglądanie Strony internetowej Akademii Edukacyjnej, w sposób dorozumiany wyraża zgodę na Politykę prywatności Consulting Group, w tym Politykę cookies. W przypadku, gdy użytkownik chciałby przeglądać przedmiotową Stronę internetową, ale chciałby wyłączyć cookies, poniżej przedstawiamy sposoby na blokadę cookies w różnych przeglądarkach internetowych.

Blokowanie cookies

Google Chrome

Aby zablokować pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w Google Chrome, należy wejść w “Ustawienia” oraz „Właściwości Internet”.

W sekcji “Prywatność” znajdują się opcje blokowania cookies na kilka sposobów:
– blokowania cookies firm, które nie mają skróconych zasad polityki prywatności
– blokowania cookies firm, które zapisują informacje służące do skontaktowania się z użytkownikiem bez jego wyraźnej zgody
– blokowania cookies firm, które zapisują informacje służące do skontaktowania się z użytkownikiem bez jego domniemanej zgody

Mozilla Firefox

Aby zablokować pliki cookie lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce Firefox, należy przejść do “Opcje”, a następnie do “Prywatność i zabezpieczenia”.

Jako, że przeglądarka Firefox domyślnie akceptuje pliki cookies, w sekcji „Historia” należy wybrać opcję “Użyj ustawień Użytkownika dla historii”. Pojawią się wówczas dodatkowe opcje, w których Użytkownik może odznaczyć opcję “Akceptowanie cookies”, co spowoduje ich blokadę.

W tym samym miejscu można również ustawić wyjątki akceptowania cookies: wskazać z których stron internetowych cookies mogą być zapisywane oraz jak długo mogą być przechowywane.

Można także wyświetlić listę zapisanych plików cookies i ręcznie usunąć niechciane, lub usunąć całą ich historię.

Safari

Aby zablokować pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce Safari, Użytkownik najpierw musi sprawdzić, z jakiej wersji Safari korzysta, ponieważ ustawienia cookies różnią się między wersjami tej przeglądarki.

W Safari 5.0 lub wcześniejszych wersjach należy kliknąć “Preferencje”, następnie “Zabezpieczenia” i “Akceptuj pliki cookie”.

Dostępnych jest kilka ustawień cookies: blokujące zawsze, blokujące wyłącznie przeglądane strony, lub brak ograniczeń.

W Safari 5.1 i późniejszych należy przejść do “Preferencje”, następnie “Prywatność” i “Zablokuj pliki cookie”. W sekcji “Zablokuj pliki cookie” do wybrania są następujące opcje: ‘Zawsze’, “Nigdy”, lub “Od osób trzecich i reklamodawców”.

Internet Explorer

Aby zablokować cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce Internet Explorer, należy wybrać “Narzędzia” (lub ikonę koła zębatego), następnie “Opcje internetowe” i “Prywatność”.

W tej lokalizacji można wybrać spośród kilku ustawień zabezpieczeń:
– “Zaakceptuj wszystkie pliki cookies”,
– “Zablokuj wszystkie pliki cookies”,
– lub moderować ustawienia, które wpływają na przechowywanie plików cookies w oparciu o prywatność lub analizę tego, czy osoby trzecie mogą się skontaktować się z Użytkownikiem strony internetowej bez jego wyraźnej zgody.

Inne technologie przetwarzające dane:

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

– piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,

– logi serwera – korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ZAPISY ONLINE